Đại diện Công ty CP Savimex (quận 1, TP HCM) hỏi: "Đến tháng 4-2021, người lao động (NLĐ) tham gia BHXH được 19 năm 11 tháng. Vậy họ có được giải quyết hưởng BHXH một lần sau khi nghỉ việc 1 năm như quy định hiện hành không?".

BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13, trường hợp NLĐ tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc; người tham gia BHXH tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu sẽ được nhận BHXH một lần. Hiện nay quy định này vẫn còn hiệu lực nên đề nghị NLĐ căn cứ quy định trên để thực hiện. Tuy nhiên, do thời gian đóng cũng khá dài, gần đủ để hưởng chế độ hưu trí nên NLĐ cần xem xét đến việc đóng tiếp BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm an sinh khi về già.