Nắm bắt, giải quyết hiệu quả bức xúc của người lao động

Với nỗ lực xây dựng, hoàn thiện lực lượng chính trị tại cơ sở, 5 năm qua, các KCX-KCN đã thành lập 296 Công đoàn (CĐ) cơ sở và 76 tổ chức Đoàn Thanh niên trong các doanh nghiệp (DN). Đặc biệt, Đảng ủy các KCX-KCN TP đã thành lập thêm 74 chi bộ tại các DN, trong đó có 57 DN có trên 500 lao động.

Theo đánh giá, các tổ chức cơ sở Đảng đã thực hiện được vai trò hạt nhân chính trị tại DN và kịp thời giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở, góp phần ổn định quan hệ lao động. Hoạt động của tổ chức CĐ và Đoàn Thanh niên được tổ chức rộng khắp, có chiều sâu và ngày càng khởi sắc. Xuất hiện nhiều mô hình hoạt động hiệu quả gắn với lợi ích DN và người lao động (NLĐ).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang yêu cầu Đảng ủy các KCX-KCN TP tiếp tục tuyên truyền vận động giới chủ, người quản lý DN ủng hộ, tạo điều kiện thành lập các tổ chức chính trị tại DN. Đồng thời, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ Đảng. Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý các CĐ cơ sở tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và vận động NLĐ tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi đối thoại định kỳhội nghị NLĐ hằng năm; chủ động đề xuất và tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của NLĐ nhằm tạo được chuyển biến thật sự trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ tại DN.

T.Kiều