Theo đó, trang facbook Công đoàn (CĐ) Việt Nam (địa chỉ truy cập https://www.facebook.com/congdoanvietnam) là trang cung cấp các thông tin chính thống, tích cực về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tổ chức CĐ Việt Nam; về phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ; cập nhật tình hình đời sống, việc làm…của người lao động (NLĐ).

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đoàn viên qua facebook - Ảnh 1.

Công nhân sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận mạng xã hội ngày càng nhiều

Tổng LĐLĐ Việt Nam khuyến khích mỗi CĐ cấp trên cơ sở đăng ký tài khoản facebook để theo dõi và trao đổi các nội dung liên quan trên trang facbook CĐ Việt Nam; đồng thời tổ chức tốt các hoạt động trên các trang do đơn vị trực tiếp quản lý. Chủ tịch CĐ cơ đăng ký 1 tài khoản facebook để kết nối với trang, nhóm của Tổng LĐLĐ, của CĐ địa phương, ngành và với công nhân (CN) của doanh nghiệp mình nhằm nắm bắt thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên,

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đoàn viên qua facebook - Ảnh 2.

Khi sử dụng mạng xã hội facebook, các cấp CĐ cần quan tâm đến giải pháp đảm bảo an toàn thông tin; ngăn ngừa sự xâm nhập của các đối tượng xấu bên ngoài

Mỗi cán bộ CĐ là một tuyên truyền viên của tổ chức CĐ Việt Nam trên mạng xã hội facebook để chia sẻ thông tin tạo thành trào lưu trên mạng xã hội cổ vũ lối sống tích cực, nhân văn, vì cộng đồng; phản bác những luận điệu sai trái, hành động gây ảnh hưởng tiêu cực tới đất nước, tới tổ chức CĐ Việt Nam và cộng đồng xã hội. Diễn đàn "Tâm sự công nhân" (địa chỉ truy cập https://www.facebook.com/groups/Tamsucongnhan) là nơi CN chia sẻ, trao đổi, thảo luận thông tin liên quan trực tiếp, gián tiếp đến đời sống, quyền lợi của mình; những vấn đề CN quan tâm

Khi sử dụng mạng xã hội facebook, các cấp CĐ cần quan tâm đến giải pháp đảm bảo an toàn thông tin; ngăn ngừa sự xâm nhập của các đối tượng xấu bên ngoài. Nội dung thông tin phải chọn lọc chính xác, ngắn gọn, hiệu quả, phù hợp với CN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên CĐ, CNVC-LĐ khi tham gia hoạt động cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng xã hội facebook; tạo môi trường thông tin lành mạnh, hạn chế các thông tin xấu, tiêu cực.

K.Linh Ảnh: BẠCH ĐẰNG