Trong đó, TNLĐ chết người giảm 18,5% số vụ (749 vụ, giảm 170 vụ), giảm 19,63% số người chết (786 người, giảm 180 người); giảm 21,71% số người bị TNLĐ nặng (1.485 người, giảm 412 người). Đặc biệt, TNLĐ trong khu vực không có quan hệ lao động có chiều hướng giảm mạnh số vụ, số người chết và bị thương.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp TNLĐ chết người trong khu vực không có quan hệ lao động giảm. Đồng thời, điều kiện lao động tại các đơn vị cũng được cải thiện đáng kể; các phong trào thi đua bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) phát triển mạnh, đã có 16.998 Công đoàn cơ sở tổ chức các phong trào thi đua về AT-VSLĐ.

Nhằm tăng cường kiểm soát TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, năm 2022, tháng hành động AT-VSLĐ (từ ngày 1 đến 31-5) được chính thức phát động vào ngày 28-4 cùng với Tháng Công nhân và cũng là ngày Thế giới vì an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.

H.Như