Theo đó, lãnh đạo 2 bên đã thống nhất chương trình phối hợp với các nội dung: tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của CNVC-LĐ về xây dựng đời sống văn hóa; định hướng xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ CNVC-LĐ; phát triển phong trào văn hóa, thể dục thể thao trong CNVC-LĐ; xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong CNVC-LĐ; tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, điện ảnh, thể dục thể thao phục vụ CNVC-LĐ tại các KCX-KCN.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho các cá nhân của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho các cá nhân của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Tại lễ ký kết, ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết trên cơ sở ký kết, 2 bên sẽ cụ thể hóa bằng các phong trào cụ thể để 17 triệu CNVC-LĐ tham gia, hưởng ứng, tăng cường sự đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân.

Tin-ảnh: N.Dung