Tại buổi ra mắt, Nhà VHLĐ quận 8 đã ban hành quy chế tổ chức CLB. Sau khi thành lập, CLB sẽ là nơi tập hợp, hướng dẫn CNVC-LĐ và những người yêu thích ca hát đến sinh hoạt, tập luyện, giao lưu sinh hoạt giờ thứ 9 và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn giữa các hội viên.

Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần  cho CNVC-LĐ - Ảnh 1.

Hội viên câu lạc bộ biểu diễn tại chương trình

Đây là CLB thứ 6 được Nhà VHLĐ quận 8 thành lập, nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong CNVC-LĐ quận.

Tin-ảnh: T.Nga