Công nhân Công ty Triple Việt Nam, huyện Củ Chi, TP HCM, tại một buổi tuyên truyền pháp luật lao động do Công đoàn cơ sở tổ chức
 Ảnh: KHÁNH CHI
Công nhân Công ty Triple Việt Nam, huyện Củ Chi, TP HCM, tại một buổi tuyên truyền pháp luật lao động do Công đoàn cơ sở tổ chức Ảnh: KHÁNH CHI

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, việc phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVC-LĐ - nhất là ở khu vực tư nhân, có vốn đầu tư nước ngoài - chưa đáp ứng yêu cầu. Do vậy, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề ra mục tiêu đến năm 2018, hằng năm có 70% CNVC-LĐ trong khu vực ngoài nhà nước được tuyên truyền, phổ biến pháp luật; các khu nhà trọ công nhân đều có “giỏ sách pháp luật”, các doanh nghiệp có “tủ sách pháp luật”. 

V.Duẩn