Nâng cao năng suất, chăm lo cho người lao động

Bên cạnh đó, việc kiểm soát giá thành và tăng năng suất, chất lượng mủ cũng được tập trung đẩy mạnh.

Song song đó, nhằm động viên người lao động, VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam đã duy trì các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ. Các đơn vị đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho công nhân, thực hiện chương trình “Ánh sáng Công đoàn” nhằm đưa điện, nước sạch đến với công nhân; thăm, tặng quà cho công nhân khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động

T.Nga