Lớp học thu hút 43 học viên là cán bộ CĐ, trong đó có 32 học viên là cán bộ CĐ đang công tác tại TP HCM và 11 học viên là cán bộ CĐ thuộc LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và tỉnh Đắk Nông. Học viên học các chuyên đề như lý luận nghiệp vụ CĐ, lịch sử phong trào công nhân; CĐ bảo vệ lợi ích, tham gia quản lý, giáo dục tuyên truyền; CĐ với công tác bảo hộ lao động...

Bên cạnh chương trình học lý thuyết, học viên còn thảo luận nhóm, tham quan thực tế tại các đơn vị, doanh nghiệp có các mô hình hoạt động CĐ hiệu quả. Lớp học tập trung 3 đợt, mỗi đợt 10-12 ngày trong giờ hành chính. Sau khóa học, học viên được cấp giấy chứng nhận của Trường ĐH Công đoàn. 

N.Hà