Cuộc thi dành cho đoàn viên, CNVC-LĐ đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận. Thí sinh sẽ thực hiện bài thi trắc nghiệm trên website của LĐLĐ quận: http://congdoanquanbinhthanh.org.vn/. Nội dung thi liên quan đến Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, kiến thức pháp luật lao động, kiến thức văn hóa - xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngoài ra có 1 câu hỏi phụ dự đoán số người tham gia.

Thời gian thi kéo dài đến ngày 30-6. LĐLĐ quận lưu ý Công đoàn cơ sở cần tích cực vận động CNVC-LĐ tham gia nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và kiến thức xã hội cho đoàn viên, người lao động. 

T.Nga