Sau một năm thực hiện, đã có gần 2.000 CNLĐ tại các DN được hưởng lợi trong tổng số gần 5.400 nữ CNLĐ, trong đó nữ CNLĐ nhập cư chiếm trên 90% CNLĐ. Thông qua các hoạt động của dự án, nhiều DN đã quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm việc làm, thu nhập, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ một phần tiền nhà, đi lại, giúp CNLĐ nhập cư tìm kiếm nhà và tiếp cận các dịch vụ xã hội...

N.Dung