Nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú

Khai giảng từ tháng 9, lớp học thu hút hơn 60 học viên là đối tượng kết nạp Đảng, hiện làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận. Sau 4 buổi học, học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam như: lịch sử Đảng, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên và một số thông tin thời sự trong nước, khu vực và quốc tế…

Kết thúc khóa học, 52 học viên đạt yêu cầu đã được cấp chứng nhận.

T.Nga