Theo thỏa thuận, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt sẽ cung cấp các dịch vụ với giá ưu đãi gồm: Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt, bảo hiểm bồi thường NLĐ, bảo hiểm kết hợp con người (bảo hiểm thân thể). Đây là những sản phẩm, dịch vụ cần thiết với cuộc sống của đoàn viên và NLĐ ngành xây dựng.

Nâng cao phúc lợi đoàn viên - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại buổi ký kết hợp tác

Thực hiện chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên", 3 năm qua, Công đoàn ngành đã ký thỏa thuận hợp tác với 6 đối tác nhằm cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ ăn, nghỉ; dịch vụ viễn thông… với giá ưu đãi, đem lại lợi ích thiết thực cho hàng ngàn đoàn viên và NLĐ trong ngành.

Tin-ảnh: N.Tú