Công nhân Tổng công ty Văn hóa luôn được quan tậm, tạo điều kiện nâng cao tay nghề
Công nhân Tổng công ty Văn hóa luôn được quan tậm, tạo điều kiện nâng cao tay nghề

Sau khóa học, học viên thi đạt điểm lý thuyết 5/10 sẽ được tham gia thi thực hành. Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận bậc thợ và được nâng lương theo niên hạn. Đây là lần thứ 4 Công đoàn Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn tổ chức lớp thi nâng bậc thợ cho công nhân ngành in.

H.Đào