Công đoàn Viên chức TP HCM: Hết lòng phục vụ nhân dân - Ảnh 1.

Tự hào là thế hệ kế thừa truyền thống vẻ vang của tổ chức CĐ Việt Nam, dịp này CĐ Viên chức phát động phong trào thi đua chủ đề "Nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ", lồng ghép vào thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Nội dung trọng tâm là các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào xây dựng người cán bộ "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo"; phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả; phong trào học tập nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, tay nghề trong công chức, viên chức, người lao động...

Dịp này, CĐ Viên chức TP đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ" cho 4 cá nhân có nhiều thành tích góp phần xây dựng và phát triển tổ chức CĐ Việt Nam.

H.Đào