Trong giai đoạn 2009- 2013, tổ chức CĐ TP hỗ trợ học phí cho 1.500 công nhân các ngành kinh tế mũi nhọn TP học chương trình bổ túc văn hóa cấp 3; nâng cao trình độ kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ cho 1.000 cán bộ CĐ, đoàn viên đạt thành tích “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” học đại học; hỗ trợ 1.000 nữ cán bộ CĐ, công nhân trực tiếp sản xuất từ 25 tuổi trở lên học trung cấp kế toán; hỗ trợ 250 cán bộ CĐ học Đại học Luật. Chi phí các khóa học từ 850.000 đồng đến 7 triệu đồng/người/năm do kinh phí tích lũy của các cấp CĐ, doanh nghiệp hỗ trợ 90%, người học đóng góp 10% kinh phí.

H.Đào