Các diễn giả là ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn (SAMCO); bà Lê Quang Lạc Hà, Phó Giám đốc Công ty Nước uống tinh khiết Sài Gòn (SAPUWA) và ông Đỗ Thanh Năm, Giám đốc Công ty Tư vấn chiến lược Win-Win, đã chia sẻ với các đại biểu về kinh nghiệm xây dựng bản sắc VHDN và những lợi ích mà nó mang lại cho phát triển DN.

Theo ông Đỗ Thanh Năm, VHDN đang ngày càng được các DN VN chú trọng, xem như công cụ hữu ích để phát triển quản lý, xây dựng thương hiệu, hình ảnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Bằng cách làm, kinh nghiệm thực tiễn, ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Lạc Hà cho rằng: VHDN và những giá trị mà nó mang lại cho phát triển DN do chính con người, tập thể người lao động trong DN tạo ra. Do vậy, ngoài nỗ lực và tâm huyết của lãnh đạo DN, các tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên đóng vai trò trọng yếu trong việc phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng VHDN. Phải nâng cao vai trò của các tổ chức này, nhất là công đoàn trong việc quan tâm, chăm sóc lợi ích vật chất tinh thần, tạo ra môi trường làm việc tốt nhất để người lao động làm việc có trách nhiệm, cống hiến hết mình nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển DN. 

Tin-ảnh: D.Quốc