Cán bộ có năng lực, được đào tạo bài bản và chuyên sâu về kỹ năng thương thảo sẽ giúp nâng cao chất lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, từ đó góp phần hạn chế tranh chấp, nhất là tranh chấp về lợi ích”. Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai sáng 26-2. Để ngăn ngừa các vụ ngừng việc tập thể liên quan đến việc điều chỉnh lương tối thiểu, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN lưu ý Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cần phối hợp với ngành LĐ-TB-XH tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ CĐ cơ sở tham gia xây dựng thang, bảng lương tại doanh nghiệp (DN), trong đó đặc biệt lưu ý khoảng cách giữa các bậc lương, kể cả các khoản phụ cấp.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, năm 2007, toàn tỉnh xảy ra 123 vụ ngừng việc tập thể, tăng 24 vụ so với năm 2006. Nguyên nhân dẫn đến các vụ ngừng việc tập thể do DN chưa xây dựng thang, bảng lương, quy chế nâng lương, quy chế trả thưởng cho người lao động. Qua khảo sát của LĐLĐ tỉnh, có 29 vụ ngừng việc tập thể liên quan đến lợi ích, trong đó CN yêu cầu DN nâng lương để bù trượt giá, phụ cấp tiền xe, tiền nhà và nâng tiền cơm. “Tranh chấp về lợi ích diễn biến ngày càng phức tạp trong khi cơ chế thương lượng về tiền lương giữa tổ chức CĐ (đại diện cho tập thể người lao động) và người sử dụng lao động còn nhiều khó khăn, bất cập. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ chế bảo đảm vai trò đại diện, thương lượng tập thể, bảo vệ đội ngũ cán bộ CĐ chưa được hoàn thiện”- ông Huỳnh Văn Tịnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, nhìn nhận.

Tin - ảnh: VĨNH TÙNG