Phiếu khảo sát gồm 3 phần với 16 câu hỏi có những nội dung chính như: nguồn kinh phí hoạt động của tổ CN tự quản; việc đăng ký tạm trú, tạm vắng cho CN; đánh giá mức độ thường xuyên liên hệ, phối hợp, hỗ trợ, trao đổi, cung cấp thông tin giữa tổ CN tự quản với các tổ chức, chính quyền địa phương, CN ở trọ; tình hình xảy ra các vụ việc an ninh trật tự trong địa bàn khu trọ...

Nâng chất lượng tổ công nhân tự quản - Ảnh 1.

Tổ công nhân tự quản ở quận Thủ Đức, TP HCM thi tìm hiểu pháp luật

Khảo sát nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ CN tự quản nhà trọ trên địa bàn TP, từ đó đề ra các nội dung, giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt, giúp CN có điều kiện tiếp cận thông tin, giao lưu, giải trí, hiểu biết nhiều hơn về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Khảo sát cũng hướng đến mục tiêu đẩy mạnh phong trào đấu tranh tố giác tội phạm trong các khu nhà trọ; nhân rộng những mô hình, giải pháp hay trong việc vận động CNVC-LĐ và nhân dân tham gia thực hiện chương trình "3 giảm" của TP.

Tin-ảnh: N.Hà