Nhiệm kỳ 2003-2008, CĐ KCX-KCN, ngoài hoạt động tuyên truyền, giáo dục về giới, để ngăn ngừa tranh chấp, CĐ các KCX-KCN còn tổ chức 27 lớp tuyên truyền phổ biến Luật Lao động và văn hóa ứng xử cho hơn 75.000 CN.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch LĐLĐ TP, lưu ý: Bên cạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật cho CN, CĐ phải tập trung nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho CN. Chủ tịch Nguyễn Huy Cận cũng kêu gọi các chủ DN dành quỹ đất, kinh phí xây dựng nhà lưu trú, siêu thị, nhà giữ trẻ để cải thiện điều kiện sống cho CN.

H.Đào