Công nhân mong mướn sửa điều 60 Luật BHXH năm 2014 theo hướng sau 1 năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH và có nguyện vọng hưởng BHXH một lần thì được hưởng chế độ này

Công nhân mong mướn sửa điều 60 Luật BHXH năm 2014 theo hướng sau 1 năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH và có nguyện vọng hưởng BHXH một lần thì được hưởng chế độ này

Ở góc nhìn của một người làm Công đoàn (CĐ), tôi có một vài góp ý như sau:

Không thể phủ nhận ý nghĩa tích cực của BHXH là bảo đảm an sinh cho người lao động (NLĐ) và điều 60 Luật BHXH năm 2014 được hoàn thiện trên cơ sở ấy. Tuy nhiên, thực tiễn NLĐ phản ứng điều 60 Luật BHXH cho thấy không phải lúc nào luật cũng chỉn chu mà đòi hỏi phải được sửa đổi theo hướng hoàn thiện hơn để phục vụ nhu cầu đa dạng của NLĐ. Ở các doanh nghiệp, rất nhiều hoàn cảnh khó khăn có những yêu cầu khác nhau, không người nào giống người nào nên cần phải có những quy định phù hợp cho NLĐ.

Theo dõi phiên thảo luận tại hội trường về vấn đề này, cá nhân tôi ủng hộ đề xuất của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng. Một là, sửa điều 60 Luật BHXH năm 2014 như theo quy định của Luật BHXH năm 2006, tức là NLĐ sau 1 năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH và có nguyện vọng hưởng BHXH một lần thì được hưởng chế độ này. Hai là, không sửa điều 60 của Luật BHXH mà Quốc hội sẽ ra nghị quyết tạm dừng thi hành điểm a, khoản 1 điều 60 và điểm a, khoản 1 điều 77 Luật BHXH năm 2014, áp dụng theo quy định cũ để chờ khi sửa luật này. Trước khi Luật BHXH năm 2014 chính thức có hiệu lực, chúng ta cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho NLĐ hiểu rõ những lợi ích lâu dài khi đóng BHXH đủ đến khi được hưởng lương hưu để khi về già không trở thành gánh nặng cho gia đình, con cháu.

 

Nguyễn Quang Duẫn (quận Thủ Đức, TP HCM)