Theo đó, ngoài tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo trong công nhân (CN) về hiểm họa ma túy, các cấp Công đoàn cần trang bị các kỹ năng để CN tự bảo vệ bản thân, không bị dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy, nhất là CN làm việc tại ngành nghề đặc thù như điện lực, giao thông, xây dựng...Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cần duy trì và nhân rộng các mô hình về an ninh trật tự có hiệu quả tại các KCN; thành lập các khu nhà trọ CN không có tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội; củng cố các thiết chế về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo sân chơi lành mạnh giúp CN tránh xa ma túy và tệ nạn xã hội.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị các cấp Công đoàn thường xuyên tổ chức phát động phong trào "CNVC-LĐ tham gia phòng chống ma túy" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc" và các phong trào thi đua khác để xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu nhà trọ CN không có ma túy.

N.Tú