Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng BHXH một lần của người lao động (NLĐ), cơ quan BHXH phải kiểm soát các thông tin tại đơn đề nghị; đối chiếu dữ liệu trên hệ thống với thông tin trên sổ BHXH và đơn đề nghị, bảo đảm các thông tin của người hưởng phải thống nhất; kiểm tra tính pháp lý của giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền. Bên cạnh đó, BHXH các địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH cho NLĐ.

Để quản lý chặt chẽ sổ BHXH khi giải quyết các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho NLĐ, ngăn chặn tình trạng mua bán trục lợi, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất cho phép cơ quan BHXH các cấp tạm thời không nhận hồ sơ của NLĐ ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và nhận hộ tiền hưởng trợ cấp BHXH một lần, trừ trường hợp NLĐ bị ốm đau, tai nạn lao động không thể đến cơ quan BHXH (có giấy xác nhận của cơ sở y tế về tình trạng sức khỏe của người ủy quyền) để tránh lạm dụng và việc mua bán lừa đảo đang diễn ra hằng ngày. 

T.Ngôn