Theo đó, các cấp Công đoàn phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức Tháng hành động về AT-VSLĐ; tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm AT-VSLĐ".

TP HCM được chọn tổ chức lễ phát động Tháng AT-VSLĐ cấp quốc gia năm 2018. LĐLĐ TP sẽ tổ chức 2 hội thảo "Vai trò, trách nhiệm của CĐ trong việc phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp" và "Điều kiện lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và năng suất lao động, an toàn, sức khỏe người lao động". Dịp này, LĐLĐ TP cũng tổ chức Hội thi An toàn - Vệ sinh viên giỏi cấp TP và triển lãm tranh cổ động AT-VSLĐ, phòng chống cháy nổ.

N.Hà