Theo BHXH Việt Nam, thời gian gần đây qua kiểm tra, xác minh tại một số địa phương, công tác quản lý việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết hưởng các chế độ BHXH còn có tình trạng chưa thực hiện nghiêm các quy trình, quy định của ngành, kể cả trong tiếp nhận hồ sơ và đối soát, xác minh để thực hiện cấp, cấp lại, chốt sổ BHXH, giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần, chi trả và quản lý đối tượng hưởng BHXH; cá biệt có trường hợp mạo danh người tham gia BHXH nhằm lạm dụng, trục lợi chính sách.

Do đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra toàn bộ các trường hợp đã giải quyết hưởng BHXH một lần trên địa bàn quản lý trong thời gian từ ngày 1-1-2021 đến 31-8-2022. Trong đó, lưu ý các trường hợp giải quyết BHXH một lần sử dụng sổ BHXH mới được cấp lại từ BHXH tỉnh/huyện khác; hồ sơ ủy quyền giải quyết chế độ có đề nghị thanh toán qua tài khoản cá nhân với số tiền lớn từ 50 triệu đồng trở lên để kịp thời phát hiện và có giải pháp ngăn chặn các trường hợp mạo danh người lao động để thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH.

Riêng các trường hợp hưởng BHXH một lần sau khi được cấp lại sổ BHXH hoặc có quá trình tham gia tại tỉnh khác thì phối hợp với BHXH tỉnh có liên quan để tổ chức kiểm tra, xác minh, kịp thời phát hiện vi phạm.

N.Tú