Người lao động tại TP HCM làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
Người lao động tại TP HCM làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

Theo đó, BHXH các tỉnh, thành chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát, đối chiếu dữ liệu quản lý thu BHXH bắt buộc, BHTN; phát hiện và xử lý các trường hợp giải quyết hưởng BHTN không đúng quy định nhằm ngăn chặn lạm dụng quỹ BHTN. Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh, thành tổ chức các cuộc kiểm tra nội bộ việc thu, chi BHTN, trong đó tập trung nội dung như chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần, chi hỗ trợ học nghề giai đoạn từ năm 2014 trở về trước. Đối với những vụ việc phát hiện giả mạo hồ sơ hưởng BHXH điển hình, gây thiệt hại quỹ BHTN và ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội thì chuyển sang cơ quan công an điều tra, xử lý.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp với Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với Ban Kiểm toán nội bộ và các đơn vị liên quan chủ động xây dựng và tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành theo kế hoạch hoặc đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi trục lợi quỹ BHTN.

K.An