Theo Vitas, đến nay tổng nhân lực của ngành dệt may hiện khoảng 2,5 triệu người nhưng lao động công nghiệp chỉ chiếm khoảng 15%. Nghiêm trọng hơn, trên cả chuỗi cung ứng, trừ những khâu liên quan đến sản xuất may và sợi thì nhân lực của ngành thiếu toàn diện, gần như không có đơn vị nào đào tạo lực lượng này.

Cũng theo Vitas, năm 2015, TP HCM cần 19.500 lao động và sẽ tăng lên 20.250 lao động vào năm 2020, trong đó nhu cầu tăng thêm về đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viênnhà thiết kế lần lượt là 500 và 1.000 người. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng nhu cầu tăng thêm của đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên phục vụ ngành dệt may theo như tính toán của TP là rất khó.

N.Khôi