Có 112 đơn vị tham dự chương trình; trong đó, 43 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp và 69 doanh nghiệp ủy thác tuyển dụng. Gần 1.500 HS-SV đã có cơ hội tiếp cận hơn 3.000 vị trí việc làm với các ngành nghề: chế biến thủy sản, công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh…

Ngày hội việc làm cho sinh viên - Ảnh 1.

Học sinh, sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm tại ngày hội

Tại chương trình, các bạn HS-SV còn được hướng dẫn kỹ năng hoàn chỉnh hồ sơ xin việc, trả phỏng vấn, thương lượng.

Tin-ảnh: M.Thư