Nguyễn Thị Minh Chu (cnguyen@chantelle.fr)
 
Người lao động đang làm thủ tục đăng ký BHTN
 
Luật gia Lê Trúc Phương, Hội Luật gia TPHCM, trả lời:
Về BHXH, theo Luật BHXH thì trong thời gian nghỉ thai sản, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH, BHYT.
Còn BHTN, tại công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 2-6-2009 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện thu, chi bảo hiểm thất nghiệp, tại điểm 3.6 mục II  có hướng dẫn: thời gian người lao động nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2 điều 35 Luật BHXH thì không phải đóng BHTN. Thời gian không đóng BHTN không được tính để hưởng trợ cấp BHTN khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

Như vậy, thời gian nghỉ thai sản không được tính là thời gian tham gia BHTN nên sẽ được tính để hưởng chế độ trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động.
Bạn đọc có thể gửi câu hỏi thắc mắc về pháp luật lao động theo địa chỉ: Chuyên mục “Tư vấn pháp luật lao động”, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1- TPHCM hoặc e-mail: phapluatlaodong@nld.com.vn.