Nghỉ việc vẫn được hưởng chế độ thai sản

Bà Nguyễn Thị Hồng, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Do công ty không có nhu cầu tiếp tục sử dụng và hợp đồng lao động của chị Quý hết hạn nên chúng tôi tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động với chị. Do khi nghỉ việc chị Quý đã tham gia BHXH liên tục được 24 tháng, trong đó có 7 tháng trong thời gian mang thai nên đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản. Sau khi sinh con, chị Quý có thể tự đến cơ quan BHXH để làm thủ tục hưởng chế độ thai sản theo quy định.