Người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải nộp số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên tổng số tiền trốn đóng (tương tự như tiền chậm nộp thuế hiện nay); hoãn xuất cảnh đối với NSDLĐ trốn đóng BHXH từ 12 tháng trở lên. Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) cũng bổ sung trách nhiệm của NSDLĐ phải bồi thường cho người lao động nếu không tham gia hoặc tham gia BHXH bắt buộc không đầy đủ, kịp thời gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Ngừng sử dụng hóa đơn doanh nghiệp trốn đóng BHXH - Ảnh 1.

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) bổ sung nhiều giải pháp mạnh nhằm xử lý hành vi trốn đóng BHXH Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo BHXH Việt Nam, tổng số tiền chậm đóng BHXH của các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020 là khoảng 10.000 tỉ đồng. Đặc biệt, số tiền chậm đóng BHXH khó thu hồi từ 1.562 tỉ đồng năm 2016, tăng khoảng 2.600 tỉ đồng năm 2020.

V.Linh