Ngừng thu tiền ký quỹ

Lê Gia Khánh (Công ty Long Hải Vina, quận Tân Bình, TP HCM)

- Ông Kiều Tiến Toàn, phó giám đốc công ty, trả lời: Trước đây, công ty có đặt ra quy định như đã phản ánh. Tuy nhiên, khoảng 3 tháng trước, khi nhận được phản ánh của nhiều người lao động, công ty đã xem xét lại và hủy bỏ quy định, trả lại toàn bộ tiền cho nhân viên, kể cả những người làm việc chưa đủ 6 tháng. Có một số trường hợp không quay lại công ty để hoàn tất thủ tục nghỉ việc nên chưa nhận được tiền. Đề nghị các nhân viên này liên hệ với công ty để được giải quyết.