Theo quy định tại Khoản 9, Điều 123 Luật BHXH, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Như vậy, trường hợp người lao động (NLĐ) đã nghỉ và hưởng chế độ hưu trí hằng tháng mà tiếp tục làm việc tại công ty thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Người đang hưởng lương hưu có phải tham gia BHXH?  - Ảnh 1.

Lao động lớn tuổi làm việc tại Công ty TNHH Dệt may Gia Định Ảnh: HỒNG ĐÀO

NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH mà không thuộc trưởng hợp quy định tại Khoản 9, Điều 123 Luật BHXH và được quy định chi tiết tại Khoản 4, Điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 của Chính phủ, thì NLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải tham gia BHXH bắt buộc. 

NSDLĐ có trách nhiệm đóng BHXH cho NLĐ và trích từ tiền lương của NLĐ theo quy định của Luật BHXH để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH. Đối với trường hợp NLĐ trước đó đang tham gia BHXH tự nguyện, thì kể từ thời điểm thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sẽ dừng tham gia BHXH tự nguyện để chuyển sang tham gia BHXH bắt buộc.

T.Ngôn