Người hưu trí được vay tiền của bưu điện

Ngoài ra, Bưu điện TP còn có dịch vụ tiết kiệm. Người hưởng có thể nhận lương hưu/trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, sau đó làm thủ tục gửi tiền tiết kiệm tại điểm chi trả. Đối với người nhận tiền qua thẻ ATM có thể đăng ký trích chuyển tự động tiền từ tài khoản ATM sang tài khoản tiết kiệm. Hiện Bưu điện TP đang chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho 123.000 người, tổng tiền chi trả bình quân 461 tỉ đồng/tháng.

L.Thanh