Theo báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, hệ thống Công đoàn cả nước có 27 cung văn hóa, nhà văn hóa lao động nhưng hầu hết đã lạc hậu, xuống cấp. Một số nhà văn hóa mới xây dựng do thiếu kinh phí nên trang thiết bị thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của CNVC-LĐ.
Một chương trình văn nghệ của CNVC-LĐ tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM. Ảnh: KHÁNH AN

Để nâng chất hoạt động nhà văn hóa lao động, nhiều đại biểu cho rằng nội dung và hình thức hoạt động của nhà văn hóa phải gắn với thực tiễn đời sống xã hội và phục vụ nhu cầu của CNVC-LĐ, đưa các hoạt động văn hóa thể thao về cơ sở phục vụ công nhân các KCN-KCX. Bên cạnh đó, các nhà văn hóa cần đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động nhằm tạo thêm nguồn lực để phát triển.

V.Duẩn