Trong những năm qua, với uy tín và hiệu quả hoạt động, Quỹ Trợ vốn CEP (trực thuộc LĐLĐ TPHCM) và các quỹ trợ vốn khác thuộc hệ thống Công đoàn (CĐ) đã thu hút gần 360 tỉ đồng từ các dự án chương trình trợ giúp người lao động nghèo của địa phương, vốn tài trợ của các tổ chức kinh tế, tài chính trong và ngoài nước. Nổi bật nhất là Quỹ CEP đã cấp vốn đến tận tay 1,7 triệu lượt hộ công nhân (CN) nghèo (76% là lao động nữ) với tổng số vốn phát vay hơn 10.500 tỉ đồng; giúp 214.075 CN tiết kiệm được 183 tỉ đồng; hỗ trợ 23.634 lượt hộ sửa chữa nhà cửa với số vốn hơn 183 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện nguồn Quỹ CEP và các quỹ khác chỉ đáp ứng được từ 1% đến 10% nhu cầu vay vốn của CNVC-LĐ nghèo, trong khi cả nước có đến 450.000 CNVC-LĐ nghèo cần hỗ trợ vốn. Từ thực tế này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xây dựng đề án trên với tổng nguồn vốn thực hiện là 3.060 tỉ đồng, mục tiêu tạo việc làm cho 450.000 CNVC-LĐ nghèo.

Góp ý cho đề án, đại diện LĐLĐ các tỉnh, thành đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành cho phép Quỹ CEP và các quỹ trợ vốn khác của CĐ tiếp tục thực hiện mục đích hoạt động phi lợi nhuận, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao năng lực tài chính, Quỹ CEP và các quỹ trợ vốn CĐ cần tích cực huy động tiết kiệm của CN; khai thác nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của các cá nhân, tổ chức CĐ trên địa bàn để bổ sung nguồn vốn hoạt động.

V.Tùng