Dự án được hình thành trong khuôn khổ chương trình tín dụng vi mô do Chính phủ Úc - thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc (AusAID) tài trợ với sự hỗ trợ nghiệp vụ, kiểm tra giám sát của Quỹ Trợ vốn CEP. Ngoài nguồn tài trợ 92.000 AUD (khoảng 735 triệu đồng) từ AusAID, dự án được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ủy thác 3 tỉ đồng từ quỹ xóa đói giảm nghèo và Liên doanh Dầu khí Việt Xô tài trợ 30.000 USD. Dự án thực hiện trong 1 năm bằng việc thành lập 4 trung tâm tín dụng tiết kiệm, dự kiến phát vay đến 420 hộ nghèo cải thiện đời sống gia đình. Cùng ngày, Quỹ Trợ vốn CEP Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm lễ thành lập trung tâm tín dụng tiết kiệm đầu tiên tại phường 11, TP Vũng Tàu, phát vay 19,5 triệu đồng đến 15 hộ lao động nghèo trên địa bàn phường.
B.P