Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao kỷ niệm chương cho cán cán bộ Công đoàn tiêu biểu tại quận 5 ẢNH: HỒNG ĐÀO
Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao kỷ niệm chương cho cán cán bộ Công đoàn tiêu biểu tại quận 5 ẢNH: HỒNG ĐÀO

Cá biệt, có nhiều DN dù LĐLĐ quận đã cử cán bộ đến tiếp xúc nhiều lần nhưng chỉ cử nhân viên không có trách nhiệm ra tiếp hoặc chỉ hứa hẹn qua loa nhằm trì hoãn việc thành lập CĐ cơ sở.

Theo khảo sát, trên địa bàn quận 1, TP HCM có 304 DN có từ 20 lao động trở lên. Qua tuyên truyền vận động, LĐLĐ quận 1 đã thành lập 91 CĐ cơ sở.

N.Hà