Trước đó, Quỹ “Đồng hành cùng thanh niên” của Quận đoàn 8 còn phát vay không lãi suất cho 6 thanh niên khó khăn có nhiều nỗ lực trong học tập. Mức cho vay là 3 triệu đồng/người.

T.Nga