Theo đó, việc áp dụng vùng lương tối thiểu (LTT) tại các địa phương của 63 tỉnh, thành trên cả nước có sự thay đổi như sau kể từ ngày 1-1-2019:

- Huyện Cát Hải, Kiến Thụy của Thành phố Hải Phòng từ vùng II lên vùng I.

- Các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo của tỉnh Bình Dương từ vùng II lên vùng I.

- Các huyện Gia Bình, Lương Tài của tỉnh Bắc Ninh từ vùng III lên vùng II.

- Huyện Châu Thành của tỉnh Tiền Giang vùng III lên vùng II.

- Huyện Tân Phước của tỉnh Tiền Giang từ vùng IV lên vùng III.

- Thành phố Sầm Sơn của tỉnh Thanh Hóa từ vùng IV lên vùng III.

- Thành phố Đồng Hới của tỉnh Quảng Bình từ vùng III lên vùng II.

- Thị xã Ba Đồn; các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch của tỉnh Quảng Bình từ vùng IV lên vùng III.

Nghị định 157/2018/NĐ-CP nêu rõ, doanh nghiệp (DN) hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức LTT vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp DN có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức LTT vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào áp dụng mức LTT vùng quy định đối với địa bàn đó.

Nhiều thay đổi về vùng khi áp dụng mức lương tối thiểu 2019 - Ảnh 1.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức LTT vùng quy định đối với địa bàn đó.

DN hoạt động trong KCX-KCN nằm trên các địa bàn có mức LTT vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức LTT vùng cao nhất. DN hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức LTT vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

DN hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức LTT vùng khác nhau thì áp dụng mức LTT vùng theo địa bàn có mức LTT vùng cao nhất. Trường hợp DN hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức LTT vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại.

Tin -ảnh: Đ.Viên