Trung tâm Hướng nghiệp - Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên TP cũng triển khai chương trình hỗ trợ việc làm hè cho SV, thanh niên với hơn 1.000 chỗ làm được rao tuyển.
Sinh viên tìm việc làm hè tại Trung tâm hỗ trợ Học sinh - Sinh viên TP HCM

Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp và Phát triển nguồn nhân lực (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM) cho biết trong dịp hè 2013, trung tâm cũng tuyển gia sư dạy kèm không giới hạn số lượng và 250 SV làm thời vụ.

Tin-ảnh: H.Nhung