Căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP thì mức lương cơ sở sẽ tăng từ mức 1,49 triệu đồng/tháng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2023.

Hàng loạt mức hưởng trợ cấp BHXH, BHYT sẽ tăng 

Mức lương cơ sở tăng sẽ kéo theo việc tăng hàng loạt mức hưởng BHXH, BHYT cho NLĐ, cụ thể như sau:

- Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày lên mức 540 ngàn đồng (hiện hành là 447.000 đồng).

- Tăng mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi lên mức 3,6 triệu đồng (hiện hành là 2,98 triệu đồng). Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 3,6 triệu đồng (hiện hành là 2,98 triệu đồng) cho mỗi con.

- Tăng mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày lên mức 540 ngàn đồng (hiện hành là 447.000 đồng).

- Tăng mức hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

+ Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 9 triệu đồng (hiện hành là 7,45 triệu đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 900 ngàn đồng (hiện hành là 745 ngàn đồng).

+ Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng bằng 540 ngàn đồng (hiện hành là 447 ngàn đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 36.000 đồng (hiện hành là 29.800 ngàn đồng)

Trường hợp, NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng 1,8 triệu đồng (hiện hành là 1,49 triệu đồng).

Những điều người lao động cần biết khi lương cơ sở tăng - Ảnh 2.

+ NLĐ đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật mà chưa được giám định mức suy giảm khả năng lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 64,8 triệu đồng (hiện hành là 53,64 triệu đồng).

+ Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật một ngày bằng 540.000 đồng (hiện hành là 447.000 đồng).

- Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 Luật BHXH2014 bằng 1,8 triệu đồng (hiện hành là 1,49 triệu đồng), trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 .

- Tăng mức trợ cấp mai táng lên mức 18 triệu đồng (hiện hành là 14,9 triệu đồng).

- Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 900 ngàn đồng (hiện hành là 745 ngàn đồng); trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 1,26 triệu đồng (hiện hành là 1,043 triệu đồng).

Những điều người lao động cần biết khi lương cơ sở tăng - Ảnh 3.

- NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách BHXH bắt buộc; mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng 1,8 triệu đồng (hiện hành là 1,49 triệu đồng), trừ đối tượng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 .

- Người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 270.000 đồng (hiện hành là thấp hơn 223.500 đồng) không phải thực hiện cùng chi trả.

- Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa bằng 36 triệu đồng/tháng (hiện hành là 29,8 triệu đồng/tháng). Mức đóng tăng, đồng nghĩa với mức hưởng các chế độ BHXH của mình lao động sau nay như lương hưu, BHXH một lần cũng sẽ cao hơn.

Tăng mức đóng BHYT tối đa đối 

Căn cứ quy định tại Điều 17 và Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì mức đóng BHYT hằng tháng đối với NLĐ bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; NLĐ đóng 1,5%.

Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc. Do đó, tiền lương đóng BHYT tối đa là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa, tức 36 triệu đồng/tháng.

Suy ra, mức đóng BHYT tối đa hằng tháng của NLĐ từ ngày 1-7-2023 sẽ là 540.000 đồng/tháng (hiện hành là 447.000 tháng đồng/tháng).

Tăng điều kiện hưởng đối với NLĐ tham gia BHYT 5 năm liên tục 

Căn cứ quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) theo quy định thì được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến.

Như vậy, từ ngày 1-7-2023 thì NLĐ tham gia BHYT 5 năm liên tục phải có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 10,8 triệu đồng thì mới được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB khi đi KCB theo quy định thay vì chỉ ở mức 8,94 triệu đồng như hiện nay.

An Chi