Trong đó, có nhiều DN nợ kéo dài trên 100 tháng. Điển hình như: DNTN TM-DV Thu mua Nông sản và Thuốc lá Linh Trung (nợ 145 tháng); Hợp tác xã Xây dựng và Dịch vụ tổng hợp Sơn Thịnh (122 tháng); DNTN TM-DV và Xây dựng Phú Phương (120 tháng); DNTN Xuân Thạnh (108 tháng)... Bên cạnh đó, DN có số nợ BHXH, BHYT nhiều nhất là Chi nhánh Công ty TNHH Thông Thuận nợ trên 3,1 tỉ đồng (7 tháng), Chi nhánh Công ty TNHH Thời trang Hoa In nợ gần 1,9 tỉ đồng (hơn 10 tháng), Công ty CP Thực phẩm Cánh Đồng Việt nợ hơn 1 tỉ đồng (hơn 4 tháng)…

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ BHXH, BHYT kéo dài chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật của chủ sử dụng lao động chưa cao, tìm cách lách luật, trốn đóng hoặc kéo dài thời gian đóng BHXH, BHYT. Ngoài ra, nhiều đơn vị, DN gặp khó khăn, thua lỗ kéo dài.

H.Lê