Bản thỏa ước có 9 chương, 36 điều, cụ thể hóa quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, tiền lương, kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp... theo quy định của Bộ Luật Lao động. Ngoài ra, NLĐ còn được hưởng nhiều phúc lợi cao hơn quy định của luật như học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn; nghỉ mát hằng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỷ, ma chay; được thưởng cuối năm và vào những ngày lễ, tết...

Công ty Vinasun hiện có trên 1.500 lao động, kinh doanh trên các lĩnh vực nhà hàng, dịch vụ du lịch, dịch vụ taxi. Thu nhập bình quân của NLĐ đạt 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Tin- ảnh: L. Minh