Sau khi Kiểm toán Nhà nước đề nghị thu hồi TCTN đối các trường hợp NLĐ có việc làm trước thời điểm hưởng TCTN, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM đã ban hành quyết định thu hồi nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi được tiền. Để kịp thời thu hồi TCTN, BHXH các quận, huyện lưu ý khi NLĐ liên hệ nộp hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH một lần thì viên chức tiếp nhận hồ sơ tra cứu dữ liệu thu hồi TCTN theo địa chỉ http:// Serverpt/thuhoitctn. Nếu NLĐ có tên trong danh sách phải thu hồi tiền thì hướng dẫn NLĐ liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính BHXH TP để nộp lại tiền TCTN (thực hiện lại quy trình cấp lại sổ cho trường hợp bị thu hồi TCTN); đồng thời chuyển hồ sơ cho tổ giải quyết hồ sơ BHXH một lần.

Người lao động tại TP HCM làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Ảnh: CAO HƯỜNG
Người lao động tại TP HCM làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Ảnh: CAO HƯỜNG

Sau khi NLĐ nộp tiền TCTN và nộp lại bản chụp phiếu thu đúng với số tiền TCTN phải thu hồi thì mới chi trả trợ cấp BHXH cho NLĐ. Trong quá trình gộp sổ, dồn sổ BHXH nếu có thời gian BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng thì thực hiện gộp quá trình đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp theo quy trình gộp sổ.

Trực Ngôn