Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Nơi hội tụ của những tấm lòng

Từ các chương trình: “Gặp gỡ đối thoại”, “Giờ thứ 9”, “Đồng hành cùng DN”, “Bàn tay vàng” đến những hoạt động chăm lo cho CN khó khăn, CN mắc bệnh hiểm nghèo, chương trình “Trái tim nghĩa tình”..., “Tháng CN” đã trở thành nơi hội tụ, cũng là nơi lan tỏa của những tấm lòng, những nghĩa cử đẹp, thiết thực nhằm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ.

“Tháng CN” 2014 gắn với kỷ niệm 85 năm thành lập CĐ Việt Nam. Đây là dịp để tổ chức CĐ cả nước tập trung thi đua thực hiện nhiều công trình, chương trình ý nghĩa nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trước Đảng, chính quyền các cấp trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ. Trên tinh thần đó, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp CĐ TP tập trung hướng về cơ sở, nhất là các địa bàn có đông công nhân, người lao động, theo phương châm “lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động trực tiếp và chủ yếu; lấy chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CN, người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ”.

Song song đó, phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về lịch sử ngày Quốc tế Lao động; 85 năm xây dựng, trưởng thành của tổ chức CĐ Việt Nam, truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp CN; kết hợp các hoạt động với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVC-LĐ, nhất là việc triển khai 4 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, nhất là ở trong các KCX-KCN, khu lưu trú nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, gắn bó trong đoàn viên CĐ, CNVC-LĐ...

Nhân lễ phát động “Tháng CN”, tôi rất mong lãnh đạo TP tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho tổ chức CĐ thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình trong chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ TP. Mong các đồng chí lãnh đạo TP, lãnh đạo DN tiếp tục quan tâm hơn nữa đến lợi ích thiết thực của người lao động. Đây không chỉ là đạo lý mà còn là đầu tư cho sự phát triển bền vững của DN.