Nguyễn Văn Tuấn (quận 10-TPHCM)

 - Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TPHCM, trả lời: Theo quy định, người lao động (NLĐ) hưởng trợ cấp BHXH một lần nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện nơi cư trú. Việc UBND phường, xã chỉ xác nhận chữ ký trên đơn mà không xác nhận rõ NLĐ thường trú hoặc tạm trú tại địa phương nên cơ quan BHXH không xác định được NLĐ cư trú tại đâu để có căn cứ giải quyết trợ cấp đúng quy định. Đối với trường hợp UBND phường, xã xác nhận rõ NLĐ thường trú hoặc tạm trú trên đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần thì bạn không cần phải xuất trình sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú. Trường hợp UBND phường, xã chỉ xác nhận chữ ký trên đơn thì bạn phải xuất trình sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú do công an cấp (không nhất thiết phải là hộ khẩu KT3).