BHXH TP HCM trả lời: Khoản 8 điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH nêu rõ NLĐ ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động mà vẫn được hưởng tiền lương thì NLĐ và đơn vị thực hiện đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo mức tiền lương được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Căn cứ quy định trên, trong thời gian ngừng việc chống dịch Covid-19, NLĐ tại công ty của ông vẫn được trả lương theo mức tối thiểu vùng nên phải tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương tối thiểu vùng.