Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ khoản 2, điều 13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự quy định tại điều 12 của luật này. Theo quy định trên, người lao động phải tham gia BHYT tại đơn vị đang công tác.

Phải tham gia BHYT bắt buộc? - Ảnh 1.

Trường hợp người lao động đã mua thẻ BHYT hộ gia đình thì sau khi thẻ BHYT bắt buộc được cấp, người lao động mang thẻ BHYT hộ gia đình (bản chính) và thẻ BHYT bắt buộc (bản photocopy) đến đại lý thu UBND phường hoặc đại lý thu bưu điện nơi đăng ký mua thẻ BHYT để được hoàn trả lại tiền đóng trùng.