Trước đó, Công ty CP Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (TP Hà Nội) cũng bị xử phạt 20 triệu đồng do đóng không đầy đủ vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định. Bên cạnh đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cũng đã xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với Công ty CP Đầu tư quốc tế ICC Hà Nội vì đã vi phạm Luật Đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

G.Nam